Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Mutěnice – doba protohistorická

Doba laténská, kdy se na naše území dostávají první neanonymní obyvatelé, a sice Keltové, není na katastrálním území Mutěnic prakticky zastoupena. Uvádí se pouze několik střepů z mísy a situly, včetně zlomku provrtaného kolečka o průměru 4,4 cm. Totéž platí o době římské a následném stěhování národů. Do doby římské je datována jedna nádoba, objevená na parcele č. 4001/162 a uložená ve sbírkách Národního muzea v Praze (i.č. 89 460). Zde je uložena také nádobka a železné kopí, snad rovněž z mutěnického katastru.

Literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 2711/1960, 1847/79
Šimek E. 1956: Poslední Keltové na Moravě. Brno, s. 262.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290