Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Mutěnice – doba železná

V roce 1928 bylo při stavbě silnice na Jarohněvice objeveno několik žárových hrobů, datovaných do doby železné. Učitel František Vaculovič zachránil tuhovanou amforu, mísu s dovnitř zaklenutým okrajem, v popelnici pak železný nožík, prsten, drobný přeslen a další keramické nádoby.

Literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 365/1946, 2712/60, 2717/60,
Červinka I. L. 1933: Pravěk
Skutil J. 1930 – 1931: MPVN, Obzor IX, s. 155

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290