Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Mutěnice – slované

Při rigolování pozemku Matěje Pavelky v roce 1936 došlo k objevu hrobu jezdce s koněm, obsahující železnou sekerku s ostny, přezku, kroužek a železné udidlo. Fr. Vaculovič vyzvednul pouze předměty, ostatní kosti byly ponechány na místě. Při opravě cesty „Pod Zbrodky“ našli dělníci v hloubce 80 cm pod povrchem šest železných seker, které zřejmě nebyly používány. Depot je uložen v Moravském zemském muzeu.
Archeologický výzkum slovanského pohřebiště ze střední doby hradištní probíhal v září roku 1979 pod vedením PhDr. Blanky Kavánové z Archeologického ústavu AV ČR Brno v poloze Hrubé Kapansko u pramene Mutěnického potoka. Bylo prozkoumáno celkem 13 kostrových hrobů. Získaný inventář zahrnuje např. bronzovou pozlacenou náušnici s jednoduchým hrozníčkem, vetší bronzovou náušnici s hroznovitým závěskem, zlomky stříbrné náušnice, 36 korálků různého tvaru, prsten z bronzového plíšku se štítkem, železná kopí, nože, ocílky, železnou sekerku, dýku, břitvu, ale také železnou ostruhu s háčky železnou přezku nebo soudkovitou nádobu a další keramické střepy.
Při zakládání rybníka na pravém břehu Kyjovky v trati Zbrod byla objevena polykulturní lokalita. Archeologové zjistili osídlení z doby laténské. Jedná se o 11 zahloubených obydlí, např. chata o rozměrech 415 x 273 cm a hloubce zhruba 35 cm do podloží včetně dalších jam různých tvarů a možností interpretace. Celkem 114 objektů je datováno do rozmezí 7. až 10. století. Časně slovanské sídliště, datované rámcově do 7. století sestávalo z jedenácti zemnic a dalších sídlištních objektů. V průběhu 9. a 10. století zde pravděpodobně existovaly různé sídlištní systémy.

Literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 2707/1960, 2716/1960, 301/84, 1650/85, 683/99, 58/2000, 512/01, 469/02
Červinka I. L. 1933: Pravěk, s. 45
Klanica Z. 1974: Slovanské hroby u Mutěnic (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 1973, Brno, s. 68-69.
Klanica Z. 1977: První sezona výzkumu sídliště v trati Zbrod u Mutěnic. PV 1975, Brno, s. 52-53.
Klanica Z. 1978: Předběžná zpráva o 2. sezoně výzkumu v Mutěnicích (okr. Hodonín). PV 1976, Brno, s.59-61.
Klanica Z. 1980: Třetí sezona výzkumu pravěkého a slovanského sídliště v Mutěnicích. PV 1977, Brno, s.71
Klanica Z. 2008: Mutěnice – Zbrod. Zaniklé slovanské sídliště ze 7. – 10. století. Brno
Skutil J. 1930 – 1935: Moravské prehistorické výkopy a nálezy. Obzor prehistorický IX, s. 162.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290