Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Šitbořice – doba bronzová

V polní trati Nivky pod větrným mlýnem se vyskytly ojedinělé nálezy únětické kultury. V roce 1935 byla vykopána velká únětická zásobnice a nádoba s otvory – cedník. Ve stejném roce bylo v této trati při orbě nalezeno bronzové kopí s třemi otvory na dlouhé tuleji v konci klínovitě vyříznuté. Tento nález je datován do okruhu popelnicových polí.
Sídliště kultury únětické zjištěno leteckou prospekcí a následně zkoumáno v poloze „Malé Domaniny“. Jde o polykulturní lokalitu.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 1587/46, 1181/51, 143/65, 854/90.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290