Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Šitbořice – doba Slované

Inocenc Ladislav Červinka zachránil v roce 1931 ze slovanských hrobů v poloze „Staré Hory“ tři nádoby, které jsou uložené v Moravském zemském muzeu. Jedná se o dva hrnce o výšce zhruba 18 cm, zdobené vlnovkami horizontálními rýhami a menší hrnek z hrubého materiálu.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno:961/45
SKUTIL J. 1947: Moravské prehistorické výkopy a nálezy za rok 1932. Časopis zemského muzea XXXIII – 1946, Brno, s. 135 – 144.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290