Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Šitbořice – doba Středověk

Kopec „Hradisko“ popisuje I. L. Červinka následovně:
„Uprostřed osady mezi zahradami a domy od východní strany vystupuje ostrožný okrouhlý kopec s náhorní rovinou v obvodu 130 kroků. Kolem dokola jest obehnán hlubokým příkopem 12 až 15 kroků širokým, kolem běží na svahu do vsi nižší násyp, od východní strany tam, kde jest ostroh spojen s ostatní rovinou, značně zesílený a zvýšený, ale také velmi porušený a zkopaný. Snahy hradiska jsou zarostlé houštím a stromy, do kopečku jest zapuštěno několik sklípků“.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 521/48 (rukopis I. L. Červinky)
BUKOVANSKÝ K. J. 1909: Kloboucký okres. (str. 134 ad)

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290